15.apr. 2020

Økende mengder med klager i fra andelseiere

Økende mengder med klager i fra andelseiere Det er i de siste to månedene dessverre kommet inn alt for mange klager på støy og uro i vårt borettslag. Det er ikke trivelig for den som klager, den som blir innklaget, eller for styret som må bruke mye tid på å mekle mellom partene, eller håndtere sakene på en eller annen måte. Ifølge borettslagsloven og eierseksjonsloven skal enhver andelseier/beboer utnytte sin andel og fellesområdene på en korrekt og respektfull måte. Det skal ikke være til skade eller ulempe for andre beboere. I vårt borettslag forteller også våre Husordensregler hvordan andelseierne har bestemt at livet i blokkene skal være: §6 Ro og orden. Til enhver tid skal det være ro og orden i blokkene. Lydnivået på musikkanlegg, TV, radio mv. skal holdes på et behagelig nivå, slik at det ikke er til sjenanse for naboene. Fra kl. 23.00 skal det være ro i leilighetene. Holdes det selskap utover denne tid, skal vinduer og balkongdører/vinduer holdes stengt. Høyrøstet prat, musikk og støy er ikke tillatt i fellesganger, heis og utendørs foran blokkene og skal ikke forekomme etter kl. 23.00. Det skal være stille i blokkene og leilighetene fra kl. 23.00 - 07.00. Kjøretøy skal ikke gå på tomgang. §7 Vedlikehold og reparasjoner i leilighet. Hamring, banking, boring etc. er ikke tillatt etter kl. 19.00 på hverdager og kl. 17.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal det være helt ro. Det skal ikke forekomme inn/utflytting etter kl. 21.00. Dessuten skal det ikke være inn/utflytting på søndager og helligdager. I disse spesielle Koronatider, er det flere av oss som er hjemme på dagtid, dette frembringer mer lyder og aktivitet i blokkene. Dette skal IKKE gå ut over naboen din, eller andre i blokken. Husk at det ganske lytt i en betongblokk, samt at lyder forplanter seg godt i betong. Oppussingsreglene bør dere vite nå, flere har fått skriftlige, eller muntlige advarsler rundt dette. Dette kommer styret til å følge tettere opp fremover. Husk at mange enda er i jobb, noen jobber nattevakt, tidlig på dagene, eller sent på kveldene. Disse personene trenger også ro, og har krav på det. Skal du pusse opp, sett opp lapp om dette på tavlene i fellesområdet, da med dato og klokkeslett for oppussingen, slik at man vet om når tid man kan forvente litt mer uro. Naboen din forventer at også du respekterer de felles lover og regler som er vedtatt av beboerne. Styret 15.4.20