05.apr. 2020

Er du smittet av Koronaviruset?

Er du smittet av Koronaviruset, skal du ikke: - bruke heisene - bruke fellesarealer - Ikke bruke fellesvaskeriet, boder mm Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer. Dette gjelder også for fellesvaskerier i kjellere, å ta heis eller gå i egne boder i fellesområdene. De som er smittet skal ha fått informasjon av legen som påviste sykdommen eller kommuneoverlegen om hvordan de skal oppføre seg og hva de ikke kan gjøre. Rådet er at de skal holde minst 2 m avstand til andre, også andre i husstanden hvis mulig. Se også denne linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/Vedlegg:
korona-litt-mye-helt-avstand.webp  (182,5 KB)