26.mar. 2020

Oppgave over andelshavers andel - ligningen 2019

Oppgave over andelshavers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp 2019: ***Slettheitoppen Borettslag*** Stor leilighet (A- og D): Andel inntekt kr. 141 Andel annen formue kr. 18.290 Andel kostnader kr. 15.800 Andel gjeld kr. 657.447 Liten leilighet (B- og C): Andel inntekt kr. 102 Andel annen formue kr. 13.245 Andel kostnader kr. 11.442 Andel gjeld kr. 476.083 Den enkelte må sjekke tallene iht. hvilken type leilighet man eier. Overnevnte opplysninger er innrapportert elektronisk til Skatteetaten. Dere vil kunne kontrollere postene mot skattemeldingen fra skattemyndighetene. Styret – for Forretningsfører DKS AS 26.3.20