19.mar. 2020

Borettslagets drift og Koronaviruset

Koronaviruset Styret i Slettheitoppen Borettslag følger med på utviklingen ang. koronaviruset. Vi rådfører oss med aktuelle instanser angående situasjonen. • Kontor og vaktmestertjenesten er noe redusert for den enkelte andelseier, men vaktmesters telefon besvares på dagtid. Vi forsøker å opprettholde driften så langt det er mulig. • I denne perioden er det ikke ønskelig med fysisk besøk ved kontoret/verkstedet i Slettheiveien 45 - dersom dette ikke er helt nødvendig. Ring i så fall i forkant før besøket! o Send ellers e-post til styret@slettheitoppenbrl.no eller legg et skriv i vaktmesters postkasse i blokken du bor i. • Alle er selv ansvarlig for sin og sine nærmestes helse. Så følg med på Helseinstituttets hjemmesider og sentrale myndigheter for å få relevant informasjon ang. utviklingen. • Link til FHI: www.fhi.no • Direkte link ang. Koronavirus: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ • In english: https://www.fhi.no/en/ • Ny dato for årets generalforsamling kommer så fort vi ser at det er mulig å gjennomføre denne. Vi følger også her gjeldende lover og regler for avvikling av generalforsamlingen. Styret 19.3.20