12.mar. 2020

Generalforsamlingen utsettes på ubestemt tid!!!

Generalforsamlingen utsettes På grunn av utviklingen rundt koronaviruset, samt føringer fra myndighetene, utsettes årets Generalforsamling på ubestemt tid. Ta vare på innkallingspapirene, da disse vil være gjeldende når Generalforsamlingen avholdes. Ny dato kommer så fort vi har en situasjon som tilsier at avviklingen er trygg for alle. Følg ellers med på www.helsenorge.no eller www.fhi.no for mer informasjon om koronaviruset. Med hilsen Styret og forretningsfører DKS AS Kristiansand 12.3.20