2. desember 2019

Brannsikkerhet og søppelhåndtering

Brannsikkerhet I år har styret jobbet ekstra med HMS i borettslaget, spesielt med tanke på brannsikkerhet. I høst har medlemmer av styret blant annet deltatt på HMS-kurs hos Kristiansand Brann og Redning. Samtidig har styret jobbet med å revidere borettslagets brannvernperm. Branninstruksen og beredskapsplanen vil bli sendt ut til alle andelseiere, samt publiseres på borettslagets nettsider, så snart de er ferdig revidert. I forbindelse med røykvarslerens dag, 1. desember, oppfordrer vi alle beboere til å sjekke at deres røykvarslere fungerer og gjennomføre egenkontroll av pulverapparat. Dette gjøres ved å vende apparatet opp ned og høre om pulveret inni beveger seg. I tillegg skal måleren være på grønn. Røykvarsleren bør funksjonstestes en gang pr. måned. Det kan også være en fordel å forsiktig støvsuge røykvarsleren jevnlig. I samarbeid med brannvesenet, vil noen også oppleve at to uniformerte personer fra KBR vil inn og sjekke brannsikkerheten i deres leilighet. Dette i uke 49. Vi ønsker å minne alle beboere på at det skal være minst én brannvarsler og brannslokkingsapparat eller brannslange i hver leilighet, jf. forskrift om brannforebygging § 7. Styret og vaktmester vil også jobbe ytterligere med å sikre rømningsveier i hver blokk. Med rømningsveier menes alle oppganger, luftebalkonger, trapperom og inngangsparti. Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare private eiendeler i disse områdene, da de kan være til hinder ved evakuering. Eiendeler eller gjenstander som kan være til hinder vil bli fjernet. Det er enhver sitt ansvar at rømningsveier holdes frie, jf. forskrift om brannforebygging § 11. Husk at deres private balkong også skal fungere som en rømningsvei ved evakuering. Se gjerne også www.roykvarslerdagen.no for mer info. Vi har også lagt ut en side fra vårt forsikringsselskap Sparebank 1 Forsikring ang. brannforebygging. Ta deg tid til å les på den siden, og ikke minst se de videoene som er lagt ut der. Se gjerne Sparebank 1 Forsikring sine sider om brannforebygging. Bruk og litt tid på å se videoene på den siden: https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/forsikring/husforsikring/brente-minner.html Søppelhåndtering Vi kan bli enda bedre på å sortere avfallet vårt. Dersom du trenger nye bioposer til matavfall kan du få dette av vaktmester. Alle blokker har en egen container til glass og metall, vi oppfordrer alle til å bruke disse mer. Vi minner også om at det finnes en container for innsamling av klær og tekstiler på parkeringsplassen mellom blokk 41 og 45. Husk også at gavepapir skal sorteres som restavfall og ikke papiravfall. Til slutt vil vi i styret ønske alle beboere en riktig god desember! SE OGSÅ DETTE INFOSKRIV SOM VEDLEGG.