Alle nyheter


MELDING OM FORKJØPSRETT: Leilighet 10 B, andel 158, i Slettheiveien 49 er solgt for kr 1 240 000,- + andel fellesgjeld. Andelseiere som vil benytte seg av forkjøpsretten må kontakte Eiendomsmegler1...

FJERNVARMEANLEGGET STENGES FREDAG 8.MAI. Varmen i radiatorene stenges fredag 8. mai. Ved spørsmål, ta kontakt med vaktmester på mobil 918 89 357. Hilsen vaktmester og styret i borettslaget...

Link to NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) informationpages: https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/ Brochures and videos about coronavirus in other languages: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/

Økende mengder med klager i fra andelseiere Det er i de siste to månedene dessverre kommet inn alt for mange klager på støy og uro i vårt borettslag. Det er ikke trivelig for den som klager, den som...

Er du smittet av Koronaviruset, skal du ikke: - bruke heisene - bruke fellesarealer - Ikke bruke fellesvaskeriet, boder mm Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer....

Information about Coronavirus - in 24 languages. Keep updated! The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no....

Oppgave over andelshavers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp 2019: ***Slettheitoppen Borettslag*** Stor leilighet (A- og D): Andel inntekt kr. 141 Andel annen formue kr. 18.290...

Koronaviruset Styret i Slettheitoppen Borettslag følger med på utviklingen ang. koronaviruset. Vi rådfører oss med aktuelle instanser angående situasjonen. • Kontor og vaktmestertjenesten er noe...

Generalforsamlingen utsettes På grunn av utviklingen rundt koronaviruset, samt føringer fra myndighetene, utsettes årets Generalforsamling på ubestemt tid. Ta vare på innkallingspapirene, da...

Her kan du laste ned en videosnutt som forteller hvordan man betaler for bruk av maskinene i vaskerommene. https://slettheitoppenbrl.no/siste-nytt/1128/last-ned/313/

Vaskeriet – hvordan betale for bruk av vaskemaskin og tørketrommel: Hver vask koster nå 11 kroner pr. stk. Det samme gjør bruk av tørketrommel pr. gang. - Bruk magnetstripe, chip eller kontaktløs betaling...

Brannsikkerhet I år har styret jobbet ekstra med HMS i borettslaget, spesielt med tanke på brannsikkerhet. I høst har medlemmer av styret blant annet deltatt på HMS-kurs hos Kristiansand Brann og Redning....

Brannvesenet i Vest-Agder rykket ut til 45 boligbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir et gjennomsnitt på mellom tre og fire nattbranner hver eneste måned hele året igjennom, bare i vårt fylke. Nå...

Her er bruksanvisning for balkongene, les denne nøye. Den har ligget ute på hjemmesiden fra balkongene var ferdig, men greit at dere blir påminnet denne. Se vedlegget. Her er og 2 videoer om hvordan...

Fra 1. november er det ikke lenger mulig å levere avfall i sorte sekker på gjenvinningsstasjonene til Avfall Sør. Mer om dette i linken under. https://avfallsor.no/gjenvinningsstasjoner/forbud-mot-sorte-avfallssekker/...

Informasjon om DANFOSS termostater og bruken av dem: En del av dere har nå skiftet ut ventillukkeren til en moderne radiatortermostat fra DANFOSS. Den heter DANFOSS RA2990. Her ser du lenken til hjemmesiden...

E-MAIL ADRESSE Vi er klar over at ikke alle har e-postadresser, men forretningsfører ønsker å sende ut informasjon m.m. pr. e-mail til flest mulig av borettslagets andelseiere, og i den forbindelse...

Alle andelseiere får i disse dager et skriv om tilstanden på deres garasjeporter, og med melding om at garasjene evt. må males eller utbedres hvis de ikke er i den stand som de skal være. Det vil og...

Her er en artikkel som vår leverandør av elbilladere, Grønn Kontakt, lagde fordi vi har satt opp et ladeanlegg i tilknytning til vårt borettslag: https://gronnkontakt.no/2019/07/det-er-kult-a-vaere-innovativ/

Avfall Sør har nå utlevert en container til hver blokk. I denne skal man kaste; • Glassflasker • Glasskrukker • Hermetikkbokser • Myke metallbokser • Aluminiumsfolie • Øl-/mineralvannbokser...

Slettheitoppen Borettslag har i samarbeid med det landsdekkende ladenettverket Grønn Kontakt, satt opp 4 flexiladere for elbiler ved barnehagen/parkeringsplassen til Slettheiveien 41 og 45. Disse laderne...

IKKE kast søppel og mat ut av vinduene! Det er dessverre observert at noen kaster matavfall ut av vinduer, dette må ikke forekomme! IKKE sett søppel fra dere på utsiden av søppelrommet! IKKE mat...

Borettslaget har inngått rammeavtaler med rørlegger, elektriker og byggefirma. Avtaleprisen som borettslaget har fått, får også andelseierne dersom de har arbeid som man ønsker utført i tilknytning til...

Parkering Slettheiveien 49: Det har den siste tiden blitt observert, og innklagd, biler som står parkert utenfor oppmerkede parkeringsplasser. Det skal ikke forekomme. Biler som står der, skal være...

Vi har nå fått inn flere bioposer. De kan du få tak i ved å henvende deg til vaktmester på 901 01 647, eller besøke kontoret i Slettheiveien 45. Husk at du ikke skal legge noen annen form for emballasje...

Har DU innboforsikring? Skader og spørring av enkelte andelseiere, viser at skremmende mange IKKE har innboforsikring, hvilket alle andelseierne er pliktige til. Det må være ille å ikke få dekket ny...

Vi har fått nytt og sikrere adgangssystem, men dere må ikke åpne inngangsdøren for folk som dere ikke kjenner! Vi hadde i uke 36 uønsket besøk av "selger/tigger" som ringte på i en del leiligheter i en...

I et så stort borettslag som Slettheitoppen Borettslag er, vil det alltid være andeler til salgs. De vil vi legge ut link til under "Informasjon/Leil. til salgs/Nærområde". Bruk denne linken til å finne...