Vinduer A/D leil - bruksanvisningVinduer i A og D-leiligheter:
Sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning

Dørene/vinduene har tre posisjoner på håndtaket.

1. Håndtak i posisjon rett opp: Vinduet kan tippe innover.

2. Håndtak delvis vannrett stilling: Økonomisk luftestilling

3. Håndtak i posisjon rett til side: Kun for kortsiktig lufting eller for å rengjøre vinduet. Ikke forlat vinduet i sving-posisjon!

4. Håndtak i posisjon rett ned: Vinduet er lukket.


Feiloperering av vindusposisjonene kan medføre at beslag (mekanismen) blir ødelagt. Eventuelle utskiftninger av beslag (mekanismen) grunnet feil bruk av dør/vinduer må den enkelte andelseier selv dekke kostnadene til.
NB! Dette gjelder også når pledd eller lignende blir hengt/klemt fast mellom karm og vindu.

Rengjøring:
Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med, eller bli utsatt for, etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Profiler, karm/ramme, rengjøres minst 2 ganger pr. år. Skader må utbedres umiddelbart!

Image title


Image titleOpprettet:  16.jun 2017