Avfallshåndtering i borettslaget


I hver blokk er det ett søppelrom med forskjellige dunker til ulikt avfall.

Vær nøye på at du sorterer korrekt! For mye feilsortering fører til økte utgifter for borettslaget - som du er en del av.

I de små brune dunkene skal det KUN ligge bioposer i. Intet annet!

Plastavfall skal legges i konteiner på parkeringsplassen mellom nr.41 og nr.45.


Her er link til tømmekalenderen:

http://avfallsor.no/tommekalender/?id=259399&kommune=Kristiansand

eller denne: http://avfallsor.no/avfallsorMappe/tommeplanPDF.ashx?id=259399&kommune=Kristiansand&mode=pdf&year=2017


Hvordan man sorterer, kan du lese om her: http://www.sortere.no
Opprettet:  14.jul 2016