SIKKERHETSINFORMASJON ALLE BLOKKER!


SIKKERHETSINFORMASJON!

Fra tid til annen utføres det arbeid i og rundt blokkene til borettslaget. Det henstilles til å være vaktsom overfor arbeid som utføres. 
Det forventes også at andelseierne, deres familier og besøkende, retter seg etter eventuelle skriv som er satt opp i fellesområdene/levert i postkassene til andelseierne.

Styret september 2017Opprettet:  11.aug 2016