RØYKING - Retningslinjer


RØYKING

Retningslinjer, røyking ved inngangsparti og lufteverandaene!


Skal dere røyke på lufteverandaene, IKKE kast sneipene over kanten, de kan da lande på taket til inngangspartiet og forårsake brann!

Røyking ved inngangspartiene tillates ikke nå som det er kommet nytt inngangsparti.


Styret 18.5.17Opprettet:  18.mai 2017