Radiator - bruk av fjernvarmen


Fjernvarmen i borettslaget
 – noen enkle råd

Slik sparer du miljø, varme & penger.

Vær sikker på at radiatorene fungerer

Sørg for at radiatorene alltid fungerer som de skal. Det gjør de, når de er varme i toppen og kalde i bunnen.

Luft ut – kort og ofte

Husk å skru radiatorene helt ned, når du lufter ut, ellers vil radiatortermostaten registrere at det blitt kaldt i rommet og deretter øke varmegjennomstrømningen. Luft heller ut flere ganger ganske kort.

Anbefalt stuetemperatur

Den anbefalte temperatur er mellom 18˚ og 21˚ C i oppholdsrom som stue, kjøkken og soveværelse.

Unngå fukt og soppskader

Luft jevnlig ut og sørg for at det er minst 16˚ C i alle rom. Kommer temperaturen under 15˚ C, kan det gi fuktproblemer med usunt inneklima og soppdannelse som følge.

Spar på energien ved å tette ordentlig

Trekk får det til å virke kaldere. Derfor vil vinduer «på klem», og sprekker i vegger og vinduer, øke utgiftene til oppvarmning betydelig. En ekstra grad koster cirka 5 prosent på varmeutgiften. 

Luft i varmesystemet

Luft i rør og radiatoren forhindrer vannet i å sirkulere slik det skal. Det kan stoppe varmesirkulasjon, og minske «effektiv heteflate» på radiatoren betydelig. Målerne vil registrere radiatoren som varm i montasjepunktet, selv om den øverste delen av radiatoren er kald og ikke kan avgi varme. (Det blir omtrent som økt bensinforbruk på en bil med for lite luft i hjulene).

Hvis radiatoren må luftes, ta kontakt med vaktmesteren, så hjelper han til med dette. Ikke start det arbeidet selv!

Unngå å dekke radiatoren til

Tørk ikke tøy på en radiator, og still ikke møbler for tett på den. Da kan ikke radiatoren avgi så mye energi som måles.

Kontroller termostaten

Kontroller om termostaten virker: Når du skrur helt opp, skal hele radiatoren bli varm. Når du stenger, skal den bli kald etter 1-2 timer. Hvis ikke, må termostaten repareres/skiftes.

Spar på varmtvann

Det er dyrt å varme opp vann. Ikke vask opp under rennende vann. Benytt dusj i stedet for karbad. Bruk vannbesparende dusjhode og armaturer ved kjøkken- og håndvask.

Andre tips til fornuftig bruk av fjernvarmen

I vårt borettslag er det målere med 2 følere, en som registrerer temperaturen på radiatorens overflate og en som er skjermet og ligger ut mot rommet.
(Kriteriene for måling av varme på varmefordelingsmålerne; Radiator temperaturen må være høyere enn 23˚C samtidig som romtemperaturen må være 3˚C kaldere enn radiatoren. Dette i henhold til NS 834 som omhandler varmefordelingsmålere).
For å si det på en annen måte; Måleren registrerer kun forbruk når radiatoren er 3 grader varmere enn rommet.
Dermed vil ikke måleren registrere forbruk dersom rommet varmes opp av sollys, andre varmeovner eller tilstøtende rom.
En måler teller kun ved bruk av radiatoren. En radiator kan avgi varme selv om den er avslått, står den under et åpent vindu og det er kaldt ute vil kulde utenfra synke ned mot radiatoren og den innebygde frostsikringen kan åpne for varme for å unngå frostsprengning (alle radiatorer i Norge har en mekanisk frostsikring).
Et annet forhold som kan gi forbruk er defekte eller utette radiatorkraner som slipper igjennom litt varme, omtrent som en dryppende kran. Dette vil gi utslag på måleren og er ofte grunnen til at beboere får forbruk på en radiator de mener er slått av eller aldri i bruk!

Over fant du nå en del informasjon om bruk av radiatoren i din leilighet. Ta gjerne kontakt med vaktmester eller styret for mer informasjon. Det blir også lagt ut informasjon på vår hjemmeside.


Besøk gjerne sidene til ISTA: www.ista.no Der kan du finne bruksanvisninger for målere, enda mer tips om bruk, og du kan og logge deg selv på for å følge forbruket på din radiator. Da da kontakt med styret for å få personlig kode til dette.

Noen linker:

  • ISTA måler info og bruksanvisning, klikk HER.
  • ISTA ONLINE - side for å sjekke ditt eget forbruk, klikk HER.
  • AGDER ENERGI - side om fjernvarmen som de leverer, klikk HER.
  • AGDER ENERGI - side om utviklingen i bruk av fjernvarme på Sørlandet, klikk HER.
  • DANFOSS - For dere som har skiftet til ny termostat på radiatorene, klikke HER for  Danfoss sin side og videoer med tips om bruk.

Lykke til med en god og lun vinter!

Med hilsen fra oss i styret


Sist endret: 03.okt 2019
Opprettet:  19.okt 2017