Nøkler og brikker til borettslaget


Mistet nøkkel eller nøkkelbrikke?Dersom dere har mistet en nøkkel eller en nøkkelbrikke, kan vaktmester være behjelpelig med å fremskaffe en ny mot at andelseier tar utgiften for dette. De fleste har systemnøkler, dermed kan man ikke fremskaffe disse selv uten at de lages spesielt for blokken og leiligheten.
Hverken styret eller vaktmester har masternøkkel til leilighetene. Hvis man skulle låse seg ute, må man tilkalle hjelp fra låsesmed og bekoste dette selv.  Det kan være lurt å oppbevare en reservenøkkel hos andre, f.eks en nabo.
Lås & Nøkkelservice AS er det eneste firmaet i Kristiansand som har vakt 24 timer i døgnet. Kontakt dem hvis du trenger en låsesmed. HER er link til deres hjemmeside. Merk prisene for dette arbeidet. Dette er noe dere betaler selv, med kontanter/kort direkte til låsesmeden når han kommer.

NØKKELBRIKKER:


Dersom dere mister en nøkkelbrikke, ta raskest mulig kontakt med vaktmester eller styret, da blir brikken slettet fra systemet, og dermed forhindrer man at uvedkommende kan benytte seg av brikken. Ny brikke får du fra vaktmester eller styret. 


Sist endret: 11.jun 2018
Opprettet:  02.mai 2017