Innbetaling av felleskostnader - ny konto


Nytt kontonummer for innbetaling av felleskostnader:


Borettslagets styre ønsker å informere om ting som berører andelshaverne i Slettheitoppen Borettslag.

Det er en ny konto for innbetaling av fellesutgiftene.

Da styret har valgt og reforhandle lånet i borettslaget, resulterte dette i bankbytte til Nordea

Dette innebærer at fellesutgiftene nå skal innbetales til annet kto. nr. enn tidligere. 

For de som har avtalegiro, (som vi anbefaler alle) vil det ikke være nødvendig å foreta seg noe, men for de som ennå ikke har opprettet dette må fra 1. november benytte

kto. nr. 6319.07.31288.

Dette vil også fremkomme på fakturaen som dere mottar fra forretningsfører.

Kr.sand, den 15.11.2018 Styret/forretningsfører DKS


Opprettet:  15.nov 2018