Fremleie eller utleie av bolig


Fremleie eller utleie av bolig

Du kan ikke fritt leie ut boligen din til andre uten styret i borettslaget sin godkjenning. Når det er snakk om utleie i borettslag så kalles dette bruksoverlating.
Andelseier må ha bodd i sin bolig minimum ett år før borettslagsloven gir adgang til bruksoverlating. Da har andelseier anledning til å leie ut i tre år. Borettslaget har anledning til å godkjenne bruksoverlating over lengre perioder uten at andelseier har bodd i boligen ett år dersom særlige grunner taler for det. Særlige grunner kan være jobb og utdannelse andre steder.

Uansett må andelseier søke til styre i borettslaget om å få leie ut boligen. Det er viktig at borettslaget og boligbyggelaget vet hvem som bebor boligen til enhver tid.

Den som leier boligen har samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar, som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler.

Se også borettslagets vedtekter og husordensregler under "For beboere" på hjemmesiden.


Sist endret: 19.nov 2018
Opprettet:  05.jan 2017