Fjernvarmen - Historie og hvordan det hele fungererSlettheitoppen Borettslag - FJERNVARMEN

Tidligere Fyringssameiet er under oppløsning og nytt styre er valgt og det er det samme som
i Slettheitoppen Borettslag. Forretningsfører for Slettheitoppen Brl. har nå overtatt avregning
av fjernvarmen ovenfor eierne f.o.m. 2015/2016 sesongen.

Mht. tidligere oppgjør, som nevnt på flere møter, er det her ikke midler igjen i tidligere Fyringssameie til evnt. utbetalinger/innkrevning.

Slettheitoppen Borettslag og Agder Energi Varme inngikk sommeren 2014 en avtale som sikrer borettslaget tilgang på miljøvennlig og rimelig energi som billigere enn strøm. Agder Energi i samarbeid med styret i borettslaget ønsker derfor å informere alle om fordelene ved å nå benytte fellesanlegg og radiatorer til oppvarming av leiligheten.

Borettslaget får nå en god, stabil og rimelig leveranse av miljøvennlig varme og vi ønsker nå at alle vil bruke fellesanlegget. Alternativ oppvarming som panelovner og oljeovner vil være et dyrere alternativ både i introduksjonstilbudet og i avtaletiden fremover.

Når startet leveransen

I løpet av november-desember 2015 var Agder Energi Varme klare til å levere varme til Slettheitoppen. 


Image title
Hva koster energi til oppvarming

Fjernvarmeprisen beregnes på samme måte som strømprisen, men borettslaget har en god rabatt på spotpris. Dette gjør at dere alltid ligger lavere enn strømpris når dere bruker oppvarming via fellesfyringen. Prisen varierer mnd for mnd på samme måte som markedsprisen på strøm.

Problemer med radiator eller oppvarmingen i din leilighet?
Opplever du at radiatoren ikke fungerer optimalt, får du ikke nok varme i din leilighet?
Vennligst ta kontakt med borettslaget ved å sende en e-post til styret@slettheitoppenbrl.no

Varmeoppgjør

Det legges opp til at fjernvarmeoppgjøret finner sted i sept./okotober med avregning på
giroen for fellesutgifter. Det blir sendt ut giro med avregning pr. post ved hvert oppgjør.

Noen av fordelene med fjernvarme

Fjernvarme er miljøvennlig

Fjernvarme er et energisystem som gir få naturinngrep, lite utslipp og liten ressursbruk totalt
sett.

Fjernvarme er billig

Kunder innenfor konsesjonsområder er i dag sikret en lavenergipris i forhold til strømprisen.
Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn strømprisen. Dette er styrt av energiloven.
Mange kunder opplever at besparelsene innen driftskostnader og vedlikeholdskostnader gjør
fjernvarme til det rimeligste oppvarmingsalternativet over tid.

Fjernvarme er enkelt

Valg av fjernvarme innebærer at kunden får et enkelt varmeanlegg uten drifts- og
vedlikeholdskostnader på egne kjeler eller varmepumper. All energien til oppvarming og
varmt tappevann leveres direkte til kundesentralen i bygget, og det er
fjernvarmeleverandøren som eier, vedlikeholder og drifter varmesentralene. Fjernvarme og
vannbåren varme er en moderne, avansert og billig måte å akkumulere og transporter energi
på.

Fjernvarme tar liten plass

Bygg som får fjernvarme, får frigitt plass i forhold til å ha eget anlegg. Plassbehovet til en
kundesentral er mindre enn eget oppvarmingsanlegg med kjeler og varmepumpe.
Kundesentralen er et grensesnitt mellom byggets oppvarmingsanlegg og distribusjonsnettet
for fjernvarme.

Fjernvarme gir lave lokale utslipp og godt innemiljø

Fordelen med fjernvarme er at kundesentralen dekker hele energi- og eftektbehovet året
rundt. Det innebærer at det ikke er behov for å sette inn ekstra spisslast, basert på olje,
parafin, gass eller elektrisitet, i de kalde vintermånedene.

Fjernvarme gir lysegrønt energimerke

Oppvarmingskarakteren viser i hvor stor grad bygget er energifleksibelt og bruker fornybar
energi.

kilde: http://www.fjernvarme.no


Opprettet:  19.sep 2016