Avfallshåndtering - sorteringsguide på 12 språk


For de av dere som trenger sorteringsguiden fra Avfall Sør på andre språk enn norsk;I samarbeid med Tolketjenesten TolkSør har Avfall Sør utarbeidet sorteringsguider som forteller hvordan innbyggerne skal sortere sitt husholdningsavfall.

    Sorteringsguidene kan åpnes som pdf-filer.  Ved utskrift anbefales A3-format.

    Målgruppe er innbyggerne i Avfall Sørs eierkommuner.  Mer spesifikt; for opplæring av flyktninger, til bruk i skolene og som oppslag i søppelrom for sameier, borettslag og lignende.

    Arbeidet med å oversette og kvalitetssikre oversettelsene er utført av Tolketjenesten TolkSør i Kristiansand. Link til sorteringsguidene: 

    http://avfallsor.no/aktuelt/sorteringsguide-pa-12-ulike-sprak/Opprettet:  22.mai 2017