Slettheitoppen borettslag - Kristiansand - trivsel på toppen

Les mer
Viktige nyheter:  
05.09.18 Ikke slipp ukjente personer inn i blokkene!

Denne nettsiden forsvinner innen kort tid. Vi kommer til å benytte weblsiden: https://slettheitoppen.lettstyrt.no/ heretter. Styret.

Er du smittet av Koronaviruset, skal du ikke: - bruke heisene - bruke fellesarealer - Ikke bruke fellesvaskeriet, boder mm Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer....

Information about Coronavirus - in 24 languages. Keep updated! The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no....

Oppgave over andelshavers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp 2019: ***Slettheitoppen Borettslag*** Stor leilighet (A- og D): Andel inntekt kr. 141 Andel annen formue kr. 18.290...

Koronaviruset Styret i Slettheitoppen Borettslag følger med på utviklingen ang. koronaviruset. Vi rådfører oss med aktuelle instanser angående situasjonen. • Kontor og vaktmestertjenesten er noe...

Generalforsamlingen utsettes På grunn av utviklingen rundt koronaviruset, samt føringer fra myndighetene, utsettes årets Generalforsamling på ubestemt tid. Ta vare på innkallingspapirene, da...

Her kan du laste ned en videosnutt som forteller hvordan man betaler for bruk av maskinene i vaskerommene. https://slettheitoppenbrl.no/siste-nytt/1128/last-ned/313/

Vaskeriet – hvordan betale for bruk av vaskemaskin og tørketrommel: Hver vask koster nå 11 kroner pr. stk. Det samme gjør bruk av tørketrommel pr. gang. - Bruk magnetstripe, chip eller kontaktløs betaling...

Brannsikkerhet I år har styret jobbet ekstra med HMS i borettslaget, spesielt med tanke på brannsikkerhet. I høst har medlemmer av styret blant annet deltatt på HMS-kurs hos Kristiansand Brann og Redning....

Brannvesenet i Vest-Agder rykket ut til 45 boligbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir et gjennomsnitt på mellom tre og fire nattbranner hver eneste måned hele året igjennom, bare i vårt fylke. Nå...